Change Pro

För smartare förändringsledning
 

”Det är inte ofta ett verktyg kan vara både så enormt roligt och bildande på en och samma gång.
En omgång med Change Pro Simulation försåg oss framgångsrikt med energi, kompetens och insikt!”

 

Alexander de Groot
Change and project management
Systembolaget AB

Change Pro Simulation® är ”gamefication” skapad för att hjälpa organisationer att bli framgångsrika i förändring. Perfekt för teambuilding och aktivt lärande.

Detta är ett effektivt verktyg för att vässa sina kunskaper inom förändringsledning.

Vi lever i en värld där förändring är den enda konstanten, Change Pro Simulation® ökar din kompetens i praktiken och vässar dina taktiska val. Change Pro baseras på Professor Jean-Francois Manzonis forskning, idag Chaired Professor of Leader-ship and Organizational Development vid INSEAD tillika Director of the INSEAD Global Leadership Center (IGLC).

Utanför de ledande universiteten finns det endast 250 Certified Change Pro Facilitators i världen. Anna Sanderoth Vilkas är den enda i Sverige. Anna är en karismatisk, kunnig moderator som leder spel och samtal på en hög nivå, även på engelska. Allt för att maximera lärandet och skapa en god känsla i rummet.

Change Pro fungerar för att spelet/simuleringen:

Är väldigt kul att genomföra. Så här går det till.
När vi genomför en omgång med Change Pro sker det i små grupper om 3-6 personer. Grupperna tävlar mot varandra i att på snabbast tid och med bäst strategi genomföra en fiktiv förändring i en stor organisation. Tävlingen sker på laptop och teamet ställs inför olika alternativ och utmaningar. Att gå igenom hela spelet tar mellan 1,5 till 2 timmar. Under spelets gång får teamet hela tiden visuell bekräftelse på hur det går. Teamet får också respons via ljudeffekter från spelet om man är på rätt väg eller inte. De övriga teamen bokstavligen hör varandras med- och motgångar. Energi och glädje skapas i rummet. En simulering med Change Pro kan med fördel användas som en del i en konferens som team-building. Men vanligtvis används Change Pro i utbildningssammanhang under en hel- eller halvdag. Simuleringen varvas då med förändringsteori. När du bokar en heldag genomför vi simuleringen två gånger. Något som är mycket uppskattat bland deltagarna.
Ger nyckelfärdigheter inom Change Management
Som deltagare i Change Pro Simulation får du flera viktiga nyckelfärdigheter.

 • De fem stegen i köpadoptionsprocessen
 • Intressentanalyser
 • Att sätta samman en kraftfull grupp att styra förändringen, genom att utse rätt medarbetare för uppdraget
 • Vikten av att förstå och använda både formella och informella nätverk. Vem är det egentligen som kan påverka vem?
 • Hur kan man på ett tidigt stadie skapa någon form av missnöje med den nuvarande situationen, och varför är det viktigt?
 • Det nödvändiga i att på bästa sätt, använda en mix av tekniker och taktiker anpassat till att nå individer, små eller stora grupper.
 • Vikten av rätt timing, betydelsen av att göra rätt saker vi rätt tidpunkt.
 • Hur man utvecklar och upprätthåller drivkraften i ett projekt.
 • Vikten av kommunikation, när, vad och i vilket media.

  Dessa nyckelfärdigheter illustreras och befästs på ett levande och minnesvärt sätt, vilket ökar sannolikheten att de kommer att sätta dem i handling. Det hela görs på ett sätt som är skalbart och kan därmed framgångsrikt distribueras i olika sammanhang till grupper från åtta deltagare och uppåt.

   

Öppnar upp för lärande
Change Pro Simulation öppnar upp för lärande och skapar djupare insikt om vilka mekanismer som styr framgångsrik förändring.

Upplevelsebaserat lärande i tävlingsform

Change Pro kan användas för att skapa en bra upplevelse även för riktigt stora grupper, det finns i princip ingen övre gräns på antalet deltagare. Oavsett storlek på gruppen arbetar man alltid i mindre team (3-6 personer).

Ju fler team, desto mer energi i rummet. Det blir både spännande och intensivt. Debriefing i smågrupper och i plenum kommer att befästa viktiga lärdomar hos alla deltagare.

Helt fantastiskt spännande och lärorikt verktyg. Vi var 36 personer indelade i 6 lag. Alla var överens om att Change Pro Simulation var en succé.
Patrik Larsson

CEO

Very, very good set-up which was both extremely developing and a lot of fun. In addition, Anna adds great value through her competence and professionalism.
Smir Van der Verck

International Change Director

Kontakta oss för mer info eller bokning.

+46 (0)721 605065